2011 Lunas

Kalipay si Lola sa Adlaw ng Biblia sa Lunas.

Picture(25).jpg