Downloads sa Cellphone

Downloads: 
  • File icon Romblomanon_NT-1.2.apk
    Download3.7 MB malaki

Scriptures download for Smart Phones

Sa mga Android smartphone o tablet, i-download ang Android APK file sa idayom. (Sa ini nga bersyon, makaigwa na ang 27 libro ng Bag-o nga Kasugtanan para sa i-download.) ~ updated sa April 26, 2019.

* Wayà pa ang APP para sa Iphone.

Juan3-16a.jpg